honors
钱江干燥

干燥物料业绩
您当前位置:首页 - > 物料业绩 - > 干燥物料业绩

[医药]-[小儿咳喘灵颗粒干燥]
用户:山东
内容:1.物料:小儿咳喘灵颗粒; 2.初水:20%; 3.终水:2%; 4.进风温度:90度; 5.产品收率:99.5%。 关键词:小儿咳喘灵颗粒干燥,小儿咳喘灵颗粒干燥机,小儿咳喘灵颗粒干燥设备,小儿咳喘灵颗粒烘干,小儿咳喘灵颗粒烘干机,小儿咳喘灵颗粒烘干设备。
1 条纪录 当前第 1/1